707 (316) 2005-05-27 - 2005-06-02

Do sprzedawców alkoholu!

Wydział Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta przypomina o upływie w dniu 31 maja br. terminu wpłaty drugiej raty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Kopie dowodów należy przedłożyć w pokoju 219 Urzędu Miasta Gdyni