707 (316) 2005-05-27 - 2005-06-02

Potrzebni wolontariusze z angielskim

Jeśli chcesz poprawić swój angielski, poznać rówieśników z za oceanu a przy okazji pomóc dzieciom z rodzin patologicznych zgłoś się na wolontariusza-tłumacza. Wymagany angielski mówiony na poziomie najmniej średnim.
W dniach od 19 do 25 czerwca br. zostanie przeprowadzona akcja "Americans 4 Children", w ramach której blisko 40-sto osobowa grupa młodzieży amerykańskiej będzie pracować popołudniami z dziećmi organizując zabawy, gry sportowe, konkursy plastyczne przedstawienia historii biblijnych i warsztaty. Akcja obejmie Chylonię.
Chrześcijańskie Stowarzyszenie Dobroczynne zwraca się do młodych ludzi znających język angielski z prośbą o pomoc. Amerykanie, by móc sprawnie zająć się pracą z dziećmi potrzebują kilkudziesięciu wolontariuszy-tłumaczy. Osoby nieletnie będą mogły zostać wolontariuszami tylko za pisemnym pozwoleniem rodziców. Wszystkie informacje na spotkaniu organizacyjnym, które odbędzie się 30 maja o godz. 17:00 ul. Zamenhofa 13A.
Akcję koordynują Jerry Dean i Michał Hałas pod egidą Gdyńskiego oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Dobroczynnego. Dodatkowe informacje:
http://chsd-gdynia.webpark.pl/a4c.htm email: jaabes@interia.pl oraz tel. 0505 060 741.