Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Budowa roku

30 maja br. w Warszawie w siedzibie NOT-u odbył się finał 15. edycji
ogólnopolskiego konkursu organizowanego przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Ministerstwa Infrastruktury pod nazwą "BUDOWA ROKU 2004".
Towarzystwo Budownictwa Społecznego "Czynszówka" uzyskało w tym konkursie Nagrodę I stopnia pod nazwą "Budowa roku 2004" w kategorii budynków mieszkalnych, za budynek przy ul. Warzyniaka 4 w Gdyni.