Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

708 (317) 2005-06-03 - 2005-06-09

Konkurs fotograficzny

Miejska Biblioteka Publiczna w Gdyni ogłasza konkurs fotograficzny „Gdynia w fotografii” pod patronatem Prezydenta Miasta Gdyni .
Do udziału w konkursie zaprasza wszystkich miłośników Gdyni, którzy potrafią przez obiektyw fotograficzny dostrzec i utrwalić piękno naszego miasta i jego mieszkańców. Dzięki fotograficznym pracom Biblioteka chce stworzyć dokumentację zmian zachodzących w naszym młodym, ciągle zmieniającym się mieście.
Fotografie w formacie 15cm x 21cm, czarno-białe i barwne, wykonane w dowolnej technice należy składać w filiach Miejskiej Biblioteki Publicznej do dn. 15.11. 2005 r. Każdy uczestnik może złożyć maksymalnie 3 prace, na odwrocie pracy należy podać imię i nazwisko autora oraz tytuł.
Konkurs rozstrzygnie jury złożone z fotografików, przedstawicieli Urzędu Miasta Gdyni i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Na najlepsze prace czekają nagrody.
Rozstrzygnięcie konkursu i wystawa najlepszych fotografii odbędzie się 30 listopada 2005 r. Termin odbioru prac zostanie podany po ogłoszeniu wyników konkursu.
Informacji udziela Dział Instrukcyjno-Metodyczny MBP, tel. 622 44 31, e-mail: dz_instr@mbpgdynia.x.pl adres : ul. Partyzantów 39/IV (wejście od ul. Kopernika).