709 (318) 2005-06-10 - 2005-06-16

Forum pozarządowe

16 czerwca br. w Kinie Grom na Oksywiu odbędzie się Gdyńskie Forum Pozarządowe. Jest to spotkanie plenarne gdyńskich organizacji pozarządowych, które stwarza okazję do wymiany doświadczeń i pomysłów, zaprezentowania wspólnych inicjatyw, a także ustalenia priorytetów współpracy władz lokalnych i III sektora na kolejny rok.
W programie Forum przewidziano między innymi: omówienie projektów Uchwał Rady Miasta -Programu Współpracy Gdyni z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2006 oraz (wieloletniej) Gdyńskiej Karty Współpracy.

ikona