709 (318) 2005-06-10 - 2005-06-16

Kursy, konferencje, szkolenia

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni poszukuje kandydatów na kurs spawania i montera kadłubów okrętowych. Kandydaci powinni spełniać warunki: spawacz: wykształcenie podstawowe, monter: wykształcenie min. zawodowe techniczne. Ponadto: wiek: 26 lat, okres ostatniej rejestracji w PUP do 2 lat, dobry stan zdrowia, niekaralność, uregulowany stosunek do służby wojskowej ( kat. A). Zapisy w PUP w pokoju 110.
***
Centrum Pomocowe Caritas im. św. Ojca Pio zaprasza 17 czerwca br., w godz. 10.00 – 14.00 na szkolenie na temat: CHOROBA ALZHEIMERA I INNE ZESPOŁY DEMENTYWNE.
W programie: spotkanie ze specjalistą z zakresu rozpoznawania i leczenia zespołów otępiennych, z magistrem rehabilitacji, z prawnikiem i lekarzem.
Szkolenie ma na celu rozpowszechnienie wiedzy na temat chorób demencyjnych, a także sposobów postępownia z chorymi na tego typu choroby.
Szkolenie odbędzie się w Centrum Pomocowym Caritas im. Św. Ojca Pio w Gdyni przy ul. Jęczmiennej 8; telefon kontaktowy: 667 81 83.
***
Ośrodek Psycholgiczno-Pedagogiczny RAZEM zaprasza osoby dorosłe na konferencję z cyklu „NIE SIEĆ-MY CICHO” pt. " Wpływ internetu na rodzinę, małżeństwo i partnerstwo".
Celem konferencji jest poszukiwanie odpowiedzi na pytania: w jaki sposób wirtualne znajomości jednostki albo znajomości bliskich jej osób ( partnera, męża, dziecka) wpływają na wzajemne relacje?; czy internet może wpłynąć na zaburzenie i utratę więzi partnerskich i rodzinnych, a może dla wielu osób jest ucieczką przed samotnością i odrzuceniem?; czy „istnienie” w wirtualnym świecie pozwala uwierzyć w prawdziwą miłość, w prawdziwe księżniczki i idealnych rycerzy takich, jakie istniały w baśniach i bajkach?
Konferencja odbędzie się 13.06.2005r. w filii „RAZEM” przy ul. Pomorskiej 39/41, tel.620 32 23, 661 44 66 , razem@razem.pl, www.razem.pl
Konferencja jest bezpłatna. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną i telefonicznie.
***
Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Gdyni przy ul. Reja 2 A zaprasza rodziców, opiekunów. wychowawców na zajęcia edukacyjno-rozwojowe w formie warsztatów pt. „Wspieranie procesu usamodzielniania i uwalnianie dzieci od grania ról”. Celem warsztatu jest ćwiczenie umiejętności interpersonalnych niezbędnych w codziennych sytuacjach związanych z wychowywaniem dziecka.
Zajęcia odbędą się 10.06.2005 r (piątek) o godz.17.00 i 11.06.2005 r (sobota) od godz. 9.00. Miejsce: Liceum Ogólnokształcące Nr 9 w Gdyni ul. Żeromskiego
Zajęcia są bezpłatne.
Informacje telefoniczne w piątki w godz.13.30.- 16.30, tel. 621 61 35.


ikona