710 (319) 2005-06-17 - 2005-06-23

List z Watykanu

Na ręce Prezydenta Wojciecha Szczurka nadszedł list z Watykanu, z podziękowaniami i życzeniami dla Gdynian, w odpowiedzi na list gratulacyjny Prezydenta i Przewodniczącego Rady Miasta Gdyni do Jego Świątobliwości Benedykta XVI, w związku z wyborem
Jego osoby na Tron Piotrowy. Poniżej treść obu listów.


Gdynia, 20 kwietnia 2005 r.

Jego Świątobliwość
Papież
Benedykt XVI
W A T Y K A N

Wasza Świątobliwość!

W imieniu mieszkańców Gdyni - polskiego miasta nad Bałtykiem, które w 1987r. nawiedził Jan Paweł II, wlewając w nas ocean siły i wiary w zwycięstwo solidarności, miłości i dobra, składamy Waszej Świątobliwości najserdeczniejsze gratulacje w związku z wyborem na tron następcy Świętego Piotra.
Ufamy, że jako Przyjaciel, najbliższy współpracownik, Jana Pawła II -
"prosty skromny robotnik Winnicy Pańskiej" - będzie Wasza Świątobliwość kontynuatorem dzieła poprzednika: depozytariuszem i krzewicielem wartości, które mają sens uniwersalny, ważny dla każdego człowieka - skutecznym, bo słyszanym i słuchanym przez nas - wystawionych na pokusy współczesnego świata.
Życzymy Waszej Świątobliwości, by ster nawy Kościoła Powszechnego - dzierżył przez wiele lat - w zdrowiu, otoczony miłością i zwyczajną sympatią ludzi.

Przewodniczący Rady Miasta Gdyni
Stanisław Szwabski

Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek


Watykan, 19 maja 2005 r.
Prezydent Gdyni
Wojciech Szczurek

Szanowny Panie,

W imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI serdecznie dziękuję za
życzenia nadesłane z okazji Wyboru na Stolicę Świętego Piotra.
Podczas Mszy św. inauguracyjnej Pontyfikat, w dniu 24 kwietnia br.
Ojciec Święty powiedział w homilii: "Drodzy Przyjaciele - w tej chwili mogę powiedzieć jedynie: módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Pana. Módlcie się za mnie, abym nauczył się bardziej miłować Jego trzodę - Ciebie Kościele święty, każdego z Was z osobna i wszystkich razem. Módlmy się nawzajem za siebie, aby Pan niósł, a my, byśmy nauczyli się nieść jedni drugich".
W duchu tych słów Ojciec Święty poleca w modlitwie Pana, Jego
Współpracowników i Mieszkańców Gdyni, upraszając dla wszystkich
błogosławieństwo.

Z wyrazami szacunku
Arcybiskup Leonardo Sandri
Sybstytut Sekretariatu Stanu