711 (320) 2005-06-24 - 2005-06-30

Zapisy do...

Gdyńska Szkoła Społeczna prowadzi zapisy do I klasy gimnazjum o profilu turystycznym (szeroki kontakt z Klubem Podróżnika, duża ilość wycieczek, rozszerzony program języka angielskiego, język niemiecki, większa ilość godzin przedmiotów podstawowych.), do I klasy szkoły podstawowej oraz klasy 0.
Prosimy o kontakt pod numerem 621 65 00.
***
Zespół Szkół Medycznych w Gdyni ul. Żeromskiego 31 przyjmuje chętnych do nauki w następujących wydziałach policealnych kształcących w zawodach: ratownik medyczny, dietetyk, technik masażysta i opiekunka środowiskowa. Nauka jest bezpłatna.
Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 620-81-17, e-mail: http://www.msz.vti.pl.
Podania przyjmowane są do 23.08.2005 r.
w sekretariacie Szkoły w godz. 9.00-14.00.