713 (322) 2005-07-08 - 2005-07-14

Uwaga!

W następnym numerze "Ratusza" podamy obszerny komunikat o zasadach przyznawania świadczeń rodzinnych oraz zasiłków pielęgnacyjnych na nowy okres zasiłkowy (od września 2005 r.).