714 (323) 2005-07-15 - 2005-07-21

Komunikat drogowy

Wydział Dróg Urzędu Miasta Gdyni informuje, że od 16 lipca br. od godz. 5.00 do 17 lipca br. do godz. 23.45 nastąpi zmiana organizacji ruchu na skrzyżowaniu al. Zwycięstwa z ul. Wielkopolską. Dojazd z Gdańska i Gdyni w kierunku Kacka, Karwin i Kościerzyny odbywać się będzie ulicami Stryjską, Lotników i Wielkopolską.
Natomiast ruch z Gdyni do Gdańska odbywać się będzie po jezdni al. Zwycięstwa w kierunku Gdyni, na której zostanie wprowadzony tymczasowy ruch dwukierunkowy.