715 (324) 2005-07-22 - 2005-07-28

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Chylonia informuje, że w lipcu i sierpniu br. zawieszone są dyżury radnych. Najbliższy dyżur odbędzie się 31 sierpnia br. w godz. 17.oo-18.oo. Do 18 sierpnia br. biuro Rady będzie nieczynne.

ikona