716 (325) 2005-07-29 - 2005-08-11

Zapisy do…

Zespół Szkół Budowlanych przy ul. Tetmajera 65, tel. 622 26 24,
622 08 22 przyjmuje zapisy na rok szkolny 2005/2006 do Technikum Uzupełniającego, trzyletniego, po Zasadniczej Szkole Zawodowej
w zawodach (technik żywienia i gospodarstwa domowego, technik handlowiec).
Kierownictwo internatu Zespołu Szkół Budowlanych w Gdyni informuje, że posiada wolne miejsca dla uczniów szkół gdyńskich. Zgłoszenia telefoniczne przyjmuje kierownik internatu ZSB,
tel. 622 1742.
***
Policealna Szkoła Kosmetyki Profesjonalnej
„La Femme” w Gdyni przy ul. Chylońskiej 210 zaprasza na I semestr
w roku szkolnym 2005/2006 (nauka od września) w systemie dziennym i zaocznym w cyklu 2-letnim. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej. Informacje i zapisy: Skwer Kościuszki 18, tel. 781 76 16,
e- mail: info@pskp.lf.pl,www.pskp.lf.pl
***
Trwają zapisy na I semestr w roku szkolnym 2005/2006
( nauka od września) do Policealnych Szkół w systemie zaocznym
w cyklu 2-letnim (studium hotelarskiego, studium obsługi turystycznej, studium rachunkowości i finansów) oraz do jednorocznych Szkół Policealnych (hotelarsko – turystycznej i rachunkowości i finansów). Informacje
i zapisy: ul. Żeromskiego 26, tel. 661 77 67 w godz. 9.00 – 15.00,
e-mail: forber@sunnet.pl www.policealne-forber.gdynia.pl.
***
Klub ALPAT zaprasza dziewczęta i chłopców we wszystkich kategoriach wiekowych na treningi piłki siatkowej. W okresie wakacji zapisy odbywają się podczas turniejów siatkówki plażowej organizowanych na plaży Śródmieście: poniedziałki od godz.10.00,
we wtorki od godz.12.30.
***
Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 przy ul. Śmidowicza 49, tel. 625 38 59 ogłasza nabór do szkół dla dorosłych: technikum uzupełniającego
(w zawodach handlowiec, mechanik), dwuletniej szkoły policealnej
(w zawodzie technik handlowiec) oraz zasadniczej szkoły zawodowej.