717 (326) 2005-08-12 - 2005-08-18

Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 38 w Gdańsku

Uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 18 lipca 2005 roku w sprawie powołania okręgowych komisji wyborczych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 9 października 2005 r. powołana została OKRĘGOWA KOMISJA WYBORCZA Nr 38 w Gdańsku, obejmująca terytorialnym zasięgiem działania powiaty: Gdański, Kartuski, Kościerski, Kwidzyński, Malborski, Nowodworski, Pucki, Starogardzki, Sztumski, Tczewski i Wejherowski oraz miasta na prawach powiatu – Gdynia i Sopot.
W skład Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 38 zostali powołani:
1. Katarzyna Jankowska – Józefiak- sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Komisarz Wyborczy w Gdańsku,
2. Robert Studzienny – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
3. Ewa Giezek - sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku,
4. Katarzyna Antoniewicz – sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Południe w Gdańsku,
5. Beata Winnicka – Prygiel – sędzia Sądu Rejonowego Gdańsk – Północ w Gdańsku.
Przewodniczącą Komisji jest z mocy ustawy Pani Katarzyna Jankowska – Józefiak – sędzia Sądu Apelacyjnego w Gdańsku, Komisarz Wyborczy w Gdańsku.
Na pierwszym posiedzeniu w dniu 27 lipca 2005 roku Komisja wybrała ze swego grona zastępcę przewodniczącego Komisji – Panią Ewę Giezek.
Ponadto Komisja powołała na sekretarza Komisji Pana Piotra Czajkowskiego – Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku.
Na posiedzeniu omówiono zadania i tryb pracy Komisji oraz uchwalono plan pracy Komisji.
Okręgowa Komisja Wyborcza Nr 38 ma swoją siedzibę w Gdańsku przy ulicy Okopowej 21/27 (gmach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), pok. 130, tel. 301 15 10, 305 94 41.
Członkowie Komisji pełnią dyżury w swej siedzibie w każdy czwartek w godz. 14.00 – 16.00.


Przewodnicząca
Okręgowej Komisji Wyborczej Nr 38 (-)
Katarzyna Jankowska - Józefiak