717 (326) 2005-08-12 - 2005-08-18

Szkolenie dla przedsiębiorców

Fundacja Gospodarcza w Gdyni zaprasza przedsiębiorców na kolejne szkolenie w ramach Pomorskiego Miasteczka Zawodów dotyczące tematyki zarządzania jakością. Tematem spotkania będzie system zapewniania bezpieczeństwa żywności HACCP. Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom podstawowych informacji na temat struktury i wymagań normy HACCP, etapów i metod jej wdrażania, problemów i korzyści, jakie związane są z funkcjonowaniem systemu HACCP.
Szkolenie jest adresowane do kierownictwa oraz pracowników przedsiębiorstw zainteresowanych wdrażaniem normy HACCP. Wszyscy uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe.
Zajęcia poprowadzi Jarosław Płoski, certyfikowany audytor wiodący Systemów Zarządzania Jakością zgodnych z normą ISO 9001:2000, konsultant systemu HACCP.
Szkolenie odbędzie się 29 sierpnia w godzinach 9.00 - 13.00, w siedzibie Fundacji Gospodarczej w Redłowie przy ul. Olimpijskiej 2. Zainteresowanych prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny: 622 60 17 lub 622 20 52.