718 (327) 2005-08-19 - 2005-08-25

Uwaga, organizacje pozarządowe

Od ponad 10 lat Centrum Organizacji Pozarządowych prowadzi Gdyński Bank Danych o Organizacjach Pozarządowych. Jest to zestawienie informacji o lokalnych organizacjach pozarządowych funkcjonujących na terenie gminy Gdynia oraz ogólnopolskich, których filie bądź oddziały działają na rzecz gdyńskiej społeczności. Dane zawarte
w zestawieniu są udostępniane zainteresowanym podmiotom przez pracowników Biura Prezydenta - Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych oraz prezentowane są na stornie internetowej www.gdynia.pl .
Pragniemy zachęcić Państwa do sprawdzenia czy informacje na temat Państwa organizacji są aktualne a w przypadku zmian o wypełnienie i odesłanie ankiety, (bądź osobiste dostarczenie) do Biura Prezydenta Gdyni Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych (ul. 3-go Maja 27/31 od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 do godz. 20.00). Formularz ankiety jest dostępny na stronie internetowej: www.gdynia.pl i w siedzibie Centrum.
***
W dniach 23 - 25 września br. odbędzie się
w Warszawie organizowane już po raz czwarty Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP). Przedsięwzięcie to jest doskonałą okazją dla organizacji do wymiany doświadczeń, dyskusji na temat największych problemów sektora obywatelskiego, a także samej integracji. OFIP jest również świętem środowiska pozarządowego, w którym udział jest szczególnie wskazany.
W ramach tegorocznego OFIP przewidziano liczne sesje plenarne, podczas których prowadzone będą dyskusje na temat ogólnej sytuacji trzeciego sektora w Polsce, uwarunkowań prawnych, mechanizmów kooperacji z sektorem biznesu, a także wolontariatu i współpracy pozarządowców z administracją publiczną. Równolegle odbywać się będzie wystawa „16 lat sektora pozarządowego w Polsce” oraz prezentowany będzie film na temat organizacji pozarządowych i spoty reklamowe z kampanii społecznych. Podczas drugiego dnia forum przewidziano jarmark organizacji pozarządowych, podczas którego prezentowane będą działania i dotychczasowe osiągnięcia trzeciego sektora. Szczegółowy program, a także inne informacje na temat OFIP dostępne są na stronie www.ngo.pl.
Z uwagi na duże znaczenie OFIP, podobnie jak w latach wcześniejszych zorganizowany zostanie wspólny wyjazd gdyńskiej reprezentacji trzeciego sektora. Wszystkie osoby zainteresowane uczestnictwem w forum oraz wyjazdem na w/w przedsięwzięcie prosimy o kontakt z Biurem Prezydenta - Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych w godzinach 9.00-20.00 (Gdynia, ul.
3 Maja 27/31, tel. 621 80 98).