719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

Goście z Seattle

W dniach 28 – 31 sierpnia br. odwiedzi Trójmiasto, w tym Gdynię, delegacja amerykańska
z Seattle. Będą to przedstawiciele Stowarzyszenia Seattle – Gdynia Mister City Association oraz Związku Transportowców w Seattle.
W poniedziałek, 29 sierpnia br. goście odwiedzą Urząd Miasta Gdyni gdzie m.in zobaczą wystawę w Galerii „Ratusz” pt. „Sierpniowe strajki”. Następnie wezmą udział w wizycie studyjnej w PKP Cargo S.A. – Zakład Taboru w Gdyni. Zostaną tam uroczyście uhonorowani okolicznościowym medalem przygotowanym z okazji XXV – lecia NSZZ Solidarność Kolejarzy. Otrzymają to wyróżnienie w uznaniu za zaangażowanie w promocję idei solidarnościowej oraz pomoc w walce z reżimem komunistycznym w latach 80 – tych.

ikona