719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

Pieniądze dla Gdyni

We wtorek, 23 sierpnia br. w Urzędzie Miasta Gdyni odbyło się spotkanie Prezydenta Gdyni Wojciecha Szczurka z Wicemarszałkiem Województwa Pomorskiego Markiem Biernackim.
Podczas spotkania Marek Biernacki wręczył Prezydentowi Gdyni uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego dotyczącą dofinansowania z Kontraktu Wojewódzkiego budowy Muzeum Miasta Gdyni - etap II. Wartość dofinansowania wynosi 1 000 000 zł.
Marek Biernacki przekazał również Lidii Kodłubańskiej, dyrektor Szpitala Miejskiego im. J. Brudzińskiego w Gdyni uchwałę Zarządu Województwa Pomorskiego o dofinansowaniu ze środków Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Województwa Pomorskiego - "Modernizacji i wyposażenia szpitalnego oddziału ratunkowego Szpitala Miejskiego w Gdyni". Całkowita wartość projektu wynosi 8 223 475,00.

ikona