719 (328) 2005-08-26 - 2005-09-01

Zapisy do…

Szkoła Morska w Gdyni sp z o.o. informuje
o dodatkowych terminach rekrutacji.
Testy kwalifikacyjne odbędą się w dniach 1.09.2005 oraz 12.09.2005 o godz. 9.00. Testy obejmują test pisemny z j. angielskiego oraz psychotest stwierdzający przydatność do pracy na morzu. Bliższych informacji udziela sekretariat Szkoły ul. Hryniewickiego 10, tel. 621 75 41, fax. 661 26 55, e-mail: szkola@morska.edu.pl, www.morska.edu.pl
***
Szkoły policealne (w systemie zaocznym
w cyklu 2-letnim): studium hotelarskie, studium obsługi turystycznej, studium rachunkowości i finansów oraz jednoroczne szkoły policealne (hotelarsko-turystyczna i rachunkowości i finansów) przyjmują zapisy na najbliższy rok szkolny. Informacje i zapisy: ul. Żeromskiego 26, tel/fax 661 77 67 w godz. 9.00 – 15.00, e-mail: forber@sunnet.pl, www.policealne-forber.gdynia.pl.
***
Szkoła Tańca ViBRyk zaprasza dzieci w wieku 5 – 15 lat oraz osoby powyżej 16 roku życia na bezpłatne kursy tańca towarzyskiego do SP nr 39 lub Osiedlowego Klubu "Dziupla" na Obłużu. Szczegółowe informacje: tel. 665 25 12 lub 0 - 502 124 781.
***
Zespół Szkół Budownictwa Okrętowego przy ul. Energetyków 13 a (tel. 621 66 13) prowadzi rekrutację uczniów i słuchaczy do następujących szkół:
- dziennej Szkoły Policealnej Nr 1 w zawodzie technik informatyk - dla absolwentów liceum ogólnokształcącego,
- zaocznej Szkoły Policealnej Nr 8 dla Dorosłych w zawodzie technik informatyk i technik budownictwa okrętowego (słuchacze w ramach zajęć edukacyjnych otrzymują uprawnienia monterskie oraz nabywają umiejętności potrzebnych do pracy
w przemyśle okrętowym w Polsce i za granicą),
- Technikum Budowy Okrętów (wieczorowego) - w zawodach technik budownictwa okrętowego i technik mechanik - naprawa i obsługa pojazdów samochodowych dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych,
- Zasadniczej Szkoły Zawodowej Nr 3 (wieczorowej) dla dorosłych - w zawodzie ślusarz dla absolwentów szkół podstawowych i gimnazjum.
***
Zespół Szkół Medycznych przy ul. Żeromskiego 31 przyjmuje chętnych do nauki następujących wydziałach policealnych, kształcących w zawodach: ratownik medyczny, dietetyk, technik masażysta i opiekunka środowiskowa. Nauka jest bezpłatna. Bliższe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 620 81 17, www.msz.vti.pl.
Podania przyjmowane są do 23 sierpnia br.
w godz. 9.00 – 14.00 w sekretariacie szkoły.
***
Gdyńska Szkoła Społeczna prowadzi zapisy do I klasy gimnazjum o profliu turystycznym (szeroki kontakt z Klubem Podróznik, duża ilość wycieczek, rozszerzony program języka angielskiego, język niemiecki, większa ilość godzin przedmiotów podstawowych. Zapisy uzupełniające do klasy I szkoły podstawowej oraz klasy 0 . Kontakt pod numerem tel. 621 65 00.
***
Yacht Klub Polski Gdynia rozpoczyna kurs żeglarski na stopnie: żeglarz jachtowy, sternik jachtowy. Zebranie organizacyjne odbędzie się 6 września br. o godz.17.00, przy al. Zjednoczenia 11, tel. 620 17 01, kom. 604 21 53 54.
***
Klub sportowy „KLIF” przy Gimnazjum nr 3
w Chyloni zaprasza dzieci na naukę pływania oraz ogłasza nabór dzieci roczniki: 93, 94, 95, 96, do sekcji pływackiej na rok szkolny 2005-2006. Zapisy i wszelkie informacje uzyskać można
u trenera pod nr telefonu: 889 869 210, 663 76 03, 888 802 607 lub bezpośrednio na basenie od pon - pt o godz. 16.00 -17.00.

ikona