721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Wycieczki

Oddział Morski PTTK zaprasza na krajoznawczo - historyczne wycieczki autokarowe
- 17.09 - wycieczka „Pożegnanie lata”- „Puck – Władysławowo – Jurata – Hel”
-17-20 sierpnia br. 4-dniowa wycieczka „Zamki i sanktuaria Dolnego Śląska”
Zgłoszenia przyjmuje Oddział Morski PTTK, tel. 621 77 51 , 621 75 24.
***
Klub krajoznawczy „Wrzos” zaprasza 11 września br. na pieszą wycieczkę na trasie: Jurata – Hel (zwiedzanie militariów), (16 kilometrów), zbiórka o godz. 9.40 – hall PKP Gdynia Gł. kasy przy palmie, wyjazd z Gdyni PKP o godz. 9 58, powrót około godz. 20 56. 10 września br. „Wrzos" zaprasza na Rajd Młodzieżowy im. prof. Kazimierza Demela - wycieczkę krajoznawczą na „Wyspę Sobieszewską” na trasie: Świbno - Przekop Wisły - Wybrzeże Bursztynowe - leśna ścieżka - Świbno (6 km). Zbiórka: Gdynia Główna, SKM (hall) godz. 9.00, wyjazd: SKM z Gdyni do Gdańska o godz. 9.15, przejazd autobusem miejskim Nr 112 do Świbna o godz. 10.15, powrót ok. godz. 17.00. 11 wrzesnia br. „Wrzos” zaprasza na wycieczkę przyrodniczo-dydaktyczną „Żuławy”. Trasa: Górki Wschodnie - jezioro „Ptasi Raj”-Sobieszewo (6 km) Zbiórka: Gdynia Główna, SKM (hall) godz. 9 00, wyjazd: SKM z Gdyni do Gdańska o godz. 9.15, przejazd autobusem miejskim nr. 186 do o godz. 10. 21, powrót ok. godz. 17.00.