721 (330) 2005-09-09 - 2005-09-15

Zjazd absolwentów

Uwaga, absolwenci Państwowej Szkoły Morskiej z 1956 roku. W czerwcu 2006 planowany jest zjazd absolwentów wszystkich specjalności z 1956 - z okazji 50-lecia ukończenia PSM. 7 grudnia 2005 odbędzie się zjazd organizacyjny w sali 211 C Akademii Morskiej przy ul. Morskiej 83. Zjazd absolwentów - 17.06.2006. Zgłoszenia należy przysyłać na adres: Centralne Muzeum Morskie "Dar Pomorza" al. Zjednoczenia, 81-345 Gdynia, tel. 620-23-71, kpt. ż. w. Tadeusz Ambrożek.