723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Odbiór odpadów zielonych

Wydział Gospodarki Komunalnej informuje, że zgodnie z obowiązującymi w Gdyni przepisami, wszystkie firmy świadczące usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, zobowiązane są także do zapewnienia mieszkańcom odbioru odpadów zielonych (liście, trawy, gałęzie itp.). Odpady zielone należy gromadzić w workach lub pojemnikach dostarczonych (odpłatnie) przez firmy prowadzące działalność w ww. zakresie. Szczegółowe informacje nt. warunków świadczenia ww. usług można uzyskać bezpośrednio w nw. firmach: 1."BRACIA STRACH" Sp.j., Oddział w Gdyni, ul. Hutnicza 10, Gdynia tel. 623 12 84, 2. P.U. "CLEAN-BUD", ul. Amona 76, Gdynia tel. 557 55 88; 512 66 77, 3. P.U.H. KOM-EKO Sp. z o.o., ul. Narwicka 4a, 80-557 Gdańsk tel. 341 25 75, 343 12 07, 345 50 35; fax. 343 12 06, 4. P.P.U. "METALPOL" Sp.j., ul. Tatrzańska 11, Rumia tel. 671 52 25, 671 93 91, 5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o, ul. Ślusarska 2, Rumia tel. 671 06 23, 671 03 98, 671 03 96, 671 21 45; fax. 671 06 23, 6. REMONDIS Warszawa Sp. z o.o., Oddział w Gdyni ul. Chwaszczyńska 50, Gdynia, tel. 781 70 56, 7. P.R.S.P. SANIPOR Sp. z o.o., ul. Sportowa 8, Gdynia tel. 660 96 00.

ikona