Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
723 (332) 2005-09-23 - 2005-09-29

Poradnia pomocy dziecku i rodzinie

Dotychczas działająca w Chyloni przy Ognisku Wychowawczym im. Kazimierza Lisieckiego „Dziadka” „Poradnia pomocy dziecku i rodzinie” (ul. Wejherowska 65, tel. (0-58) 664 34 50) rozszerzyła swoją działalność. Zostali zatrudnieni nowi specjaliści w zakresie psychoterapii dzieci i młodzieży z uwzględnieniem dzieci w wieku przedszkolnym.
Adresatami tej poradni są dzieci i młodzież doświadczające krzywdy emocjonalnej bądź fizycznej. Bez pomocy psychologicznej u tych osób rozwinie się uraz psychiczny. Jego symptomy (np. agresja lub wycofanie z kontaktu, zachowania zaburzone itp. ...) utrudniają życie małemu człowiekowi i jego otoczeniu. Bez profesjonalnej opieki terapeutycznej w przyszłości najprawdopodobniej doznają wielu trudności w życiu osobistym.
Terapeuci pomagający dziecku zwracają szczególną uwagę na rolę rodziców. Przygotowali ofertę również dla nich. Jej zakres i forma zależy od indywidualnej diagnozy sytuacji dziecka i rodzica.
Na terenie poradni znajduje się pokój przesłuchań dla dzieci – świadków przemocy. Tam w przyjaznym otoczeniu, obecności psychologa oraz urzędników państwowych obserwujących rozmowę za lustrem weneckim, młody człowiek będzie mógł złożyć zeznanie będące zarazem dowodem w trwającej sprawie sądowej. Pozwoli to uniknąć dodatkowych urazów emocjonalnych.
Przemoc dla wielu jest tematem tabu. Na spotkania konsultacyjne może więc zgłosić się każdy: dziecko, młodzież, rodzic, opiekun, nauczyciel. Terapia dziecka wymaga jednak zgody rodzica. Jest to jedyny formalny warunek przyjęcia. W sytuacji skrajnej przemocy ze strony prawnych opiekunów dziecko w trybie natychmiastowym umieszczane będzie w Placówce Interwencyjnej, co uruchomi procedurę sądową. Poradnia aktualnie przygotowana jest na przyjęcie do terapii 100 dzieci.
Rejestracja do Poradni od poniedziałku do piątku w godz. 16.00 – 20.00.

ikona