724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Gdyński OPEC w czołówce

Okręgowe Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp, z o.o. w Gdyni po raz drugi znalazło się w czołówce najlepszych przedsiębiorstw ciepłowniczych w Polsce.
Podczas obrad VIII Forum Ciepłowników w Międzyzdrojach w dniu 20.09 br. OPEC Gdynia, nominowany przez Izbę Gospodarczą "Ciepłownictwo Polskie" do nagrody Laur Ciepłownictwa
w kategorii Wiodące Przedsiębiorstwo Ciepłownicze, zajął drugie miejsce, ex aequo ze SPEC Warszawa.