724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Po sprzątaniu świata

W tegorocznej akcji „Sprzątanie Świata”, która odbyła się w dniach
16-18 września udział wzięło blisko 17 tys. uczniów i nauczycieli
z 52 gdyńskich szkół oraz innych wolontariuszy.
Jak co roku koordynatorem akcji na terenie Miasta był Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miasta Gdyni. Tradycyjnie już uczestnicy akcji, podczas akcji segregowali odpady
i umieszczali je w specjalnie oznakowanych workach na: plastik, szkło oraz pozostałe odpady.
Oprócz dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów szkolnych do kampanii po raz czwarty przyłączyli się płetwonurkowie z Sekcji Płetwonurków „Foki”, którzy posprzątali dno basenu jachtowego przy Skwerze Kościuszki. Łącznie zebrano 10,7 ton odpadów, w tym 1,6 tony szkła i 0,6 tony plastiku.