724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Rady dzielnic informują

Rada Dzielnicy Wielki Kack informuje, że radni dzielnicy pełnią dyżury w biurze rady w Szkole Podstawowej nr 20, przy ul. Starodworcowej 36, w każdą środę miesiąca w godz. 16.00 – 18.00, tel. 629 44 03. Oto harmonogram dyżurów na najbliższy miesiąc: 5.10. – Anna Wołejko, 12.10. – Ewa Woźniak, 19.10. – Jerzy Brodowski, 26.10. – Jan Keslinke. Radny Miasta Stanisław Borski pełni dyżury w pierwszą
i ostatnią środę miesiąca w godz. 17.00 – 18.00 w biurze Rady Dzielnicy Wielki Kack.