Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.  Enea IRONMAN Gdynia już 8 sierpnia! Sprawdź zmiany w organizacji ruchu.
724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Usuwajmy azbest!

20 września 2005 roku Prezydent Miasta Gdyni podpisał Zarządzenie o przyjęciu programu usuwania azbestu i udzielania dotacji osobom fizycznym na utylizację odpadów azbestowych przy wymianie lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest w obiektach budowlanych (informacja wraz z wnioskiem i regulaminem jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:http://www.gdynia.pl/?co=urzad/struktura2&id_g=WOSR&id_r=RE&widok=1&rodzaj=sprawy&nr_spr=490