724 (333) 2005-09-30 - 2005-10-06

Wybory do Sejmu i Senatu - 25 września 2005

Oto wyniki wyborów do Sejmu RP (w Okręgu Wyborczym Nr 26)
i Senatu RP (w Okręgu Wyborczym Nr 25), które odbyły się 25 września 2005 roku. Wykaz komitetów wyborczych wraz z uzyskaną liczbą głosów oraz liczbą przydzielonych mandatów:
- Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska PR- 120 766 głosów
(6 mandatów)
- Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość – 98 994 głosy
(4 mandaty)
- Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej – 41 395 głosów
(2 mandaty)
- Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej -
34 645 głosów (1 mandat)
- Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin - 28 175 (1 mandat)
- Komitet Wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego - 10 974 głosy
- Komitet Wyborczy Socjaldemokracji Polskiej 10 776 głosów
- Komitet Wyborczy Partii Demokratycznej - demokraci.pl -
6 155 głosów
- Komitet Wyborczy Platformy Janusz Korwin – Mikke - 5 629 głosów
- Komitet Wyborczy Ruch Patriotyczny -
2 793 głosy
- Komitet Wyborczy Polska Partia Pracy -
2 269 głosów
- Komitet Wyborczy Centrum - 1 849 głosów
- Komitet Wyborczy Dom Ojczysty – 1 700 głosów
- Komitet Wyborczy Wyborców – Ogólnopolska Koalicja Obywatelska – 1 176 głosów
- Komitet Wyborczy Polskiej Partii Narodowej – 1 002 głosów
- Komitet Wyborczy Narodowego Odrodzenia Polski – 663 głosów.
Lista senatorów z Okręgu Nr 25 wraz z liczbą głosów:
- Edmund Kazimierz Wittbrodt (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) – 152 024 głosy.
- Dorota Irvina Arciszewska – Mielewczyk (Komitet Wyborczy Prawo
i Sprawiedliwość) – 121 036 głosów
- Antoni Szymański (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) –
113 104 głosy
Lista posłów wybranych do Sejmu RP z Okręgu wyborczego Nr 26:
- Marek Biernacki (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) -
41 336 głosów,
- Kazimierz Florian Plocke (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP ) - 9 579 głosów
- Tadeusz Aziewicz (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) –
9 093 głosy
- Jerzy Feliks Budnik (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP) – 8 396 głosów,
- Kazimierz Mariusz Kleina (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska ) - 7 896 głosów
- Stanisław Józef Lamczyk (Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska ) – 6 276 głosów
- Jolanta Irena Szczypińska (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) – 20 270 głosów
- Jarosław Daniel Sellin (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) – 18 097 głosów
- Zbigniew Ryszard Kozak ( Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) – 7 901głosów
- Ryszard Paweł Kaczyński (Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość) – 7 750 głosów
- Joanna Senyszyn ( Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej) – 11 925 głosów
- Izabela Walentyna Jaruga – Nowacka (Komitet Wyborczy Sojusz Lewicy Demokratycznej ) – 10 492 głosy
- Robert Strąk (Komitet Wyborczy Liga Polskich Rodzin) –
13 859 głosów
- Lech Woszczerowicz (Komitet Wyborczy Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej) – 5 987 głosów