UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie.  UWAGA. W piątek 30.09.2022r. w budynku Urzędu Miasta Gdyni zostanie przeprowadzona próbna ewakuacja. Więcej informacji w komunikacie. 
725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Gdynia obywatelska w Warszawie

W dniach 23 - 24 września br. odbyło się w Warszawie IV Ogólnopolskie Forum Inicjatyw Pozarządowych (OFIP).
Przedsięwzięcie to jest swego rodzaju świętem organizacji pozarządowych, podczas którego ich członkowie mają możliwość uczestniczenia w licznych wykładach, sesjach oraz debatach.
W IV OFIP wzięło udział prawie dwa tysiące uczestników reprezentujących organizacje z całej Polski.
Nasze miasto reprezentowało 45 przedstawicieli z 27 organizacji pozarządowych. W ramach organizowanego podczas OFIP-u jarmarku organizacji pozarządowych, członkowie gdyńskiej delegacji wspólnie przygotowali stoisko, na którym prezentowane były ich dotychczasowe działania oraz formy współpracy gdyńskiego samorządu z podmiotami trzeciego sektora.
Na stoisku można było m.in. zapoznać się z informacjami na temat zasad współpracy miasta z podmiotami trzeciego sektora (które są powszechnie uważane za wzorcowe) oraz działalnością organizacji wchodzących w skład gdyńskiej delegacji.