725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Jaśnie oświecona Gdynia

Gdynia została laureatem konkursu "Najlepiej oświetlone miasto
i gmina 2005 roku" w grupie miast powyżej 70 tys. mieszkańców,
w kategorii "Oświetlenie wybranej przestrzeni lub obiektu". Gdynia zajęła I miejsce za nowatorskie oświetlenie, specjalnie zaprojektowane dla zmodernizowanej ulicy Świętojańskiej (nagrodę główną otrzymał Ostrowiec Świętokrzyski za oświetlenie wewnętrzne najnowocześniejszej w kraju krytej pływalni). Konkurs został ogłoszony przez Mazowiecki Związek Pracodawców. Po raz pierwszy dopuszczono do konkursu miasta powyżej 70 tys. mieszkańców. Fizycznie nagroda, to dyplom, plakieta, pieczęć, której przez rok można będzie używać dla sygnowania pism urzędowych.