Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni.  Uwaga! 4-7 i 10.10 neutralizacja niewybuchu. Obowiązuje zakaz wchodzenia do wody na plażach morskich w Gdyni. 
725 (334) 2005-10-07 - 2005-10-13

Milion EURO na czysty Bałtyk

Gdynia wraz z pięcioma partnerami otrzymała dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) na realizację projektu "Poprawa czystości wód Morza Bałtyckiego poprzez rozwój systemów gospodarki wodnej - I etap" (RAINNET I) w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Program Sąsiedztwa INTERREG III A Polska - Litwa - Obwód Kaliningardzki.
Partnerami w projekcie są: Kłajpeda na Litwie, Kosakowo, Reda, Rumia i Wejherowo. Całkowity koszt projektu wynosi 1 387 026 EUR, w tym dofinansowanie z EFRR wynosi 994 049 EUR. Gmina Miasta Gdyni otrzyma 495 413 EUR, a wkład własny gminy w realizację projektu wyniesie 226 764 EUR. Celem ogólnym projektu jest zmniejszenie ilości zanieczyszczeń odprowadzanych z wodami opadowymi
i powierzchniowymi do Morza Bałtyckiego. Główne działania w ramach projektu obejmują opracowanie koncepcji rozwoju systemów gospodarki wodnej oraz przygotowanie dla wszystkich partnerów dokumentacji technicznych inwestycji o kluczowym znaczeniu dla poprawy czystości wód Bałtyku.
Realizację projektu zaplanowano w terminie październik 2005 - czerwiec 2007.