726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Europejskie szkolenia dla przedsiębiorców - gratis!

Urząd Miasta Gdyni zaprasza – w ramach otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia” – na cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców planujących ubiegać się o dotacje z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przewidzianych w latach 2005-2006.
Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, czy zapisów uczestników.
27 października 2005r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbędzie się kolejne szkolenie poświęcone tematyce dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Głównym tematem spotkania będzie Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje.
Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak: typy projektów możliwych do realizacji, zasady kwalifikowania kosztów, zasady przygotowania wniosku o dotację i biznesplanu, praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych, terminy i zasady składania wniosków.
Kolejne szkolenie planowane jest w terminie 24 listopada br. Temat szkolenia będzie zależał od zakresu aktualnie dostępnych środków pomocowych dla MSP.
Szkolenie prowadzą specjaliści z Fundacji Gospodarczej w Gdyni.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w sali 105 (I piętro), rozpoczęcie szkolenia - godzina 12.00.
Wnioski o dotacje należy składać w: Agencja Rozwoju Pomorza S.A., Regionalna Instytucja Finansująca, ul. Piwna 36/39, 80-831 Gdańsk, tel. (058) 32-33-100, e-mail: sekretariat@arpg.gda.pl
Więcej informacji także na stronach: www.parp.gov.pl, www.funduszestrukturalne.gov.pl, www.konkurencyjnosc.gov.pl