726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Otwarte przedszkola

Najbliższe spotkania z cyklu „Dni otwarte dla dzieci z dzielnicy” dla dzieci w wieku przedszkolnym, które nie uczęszczają do przedszkola odbędą się 15 października br. w godz. 9.00 – 14.00 w Przedszkolu Samorządowym Nr 44 na Karwinach oraz 22 października br. w Przedszkolu Nr 29 na Obużu.
Przypominamy, że jest to program skierowany do dzieci w wieku przedszkolnym z rodzin o niskim statusie materialnym i społecznym, zagrożonych patologią i patologicznych oraz dla dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi. Realizacja programu ma charakter ciągły, trwa nieprzerwanie od roku 2001. Od września 2004r. w ramach współpracy z przedszkolami 7, 13, 27, 29, 44 oraz Dzielnicowymi Ośrodkami Pomocy Społecznej program realizowany jest w pięciu dzielnicach miasta. Celem programu jest wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich dzieci