726 (335) 2005-10-14 - 2005-10-20

Stypendia Fundacji Boscha

Fundacja Boscha ogłosiła drugą edycję programu stypendialnego dla liderów organizacji pozarządowych. O stypendium mogą się ubiegać liderzy i osoby zarządzające organizacjami pozarządowymi (menadżerowie średniego i wyższego szczebla) z Bułgarii, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Polski.
Stypendium trwa od trzech do dwunastu tygodni i odbywa się w organizacji pozarządowej w Niemczech lub Wielkiej Brytanii. Stypendyści pracują w obszarze ustalonym przez siebie z organizacją goszczącą. Stypendyści uczestniczą również w seminariach. Mogą się ubiegać o dofinansowanie dodatkowych szkoleń oraz zwrot kosztów podróży i zakwaterowania.
Stypendia będą się odbywać wiosną 2006 r. Dokładny termin zostanie ustalony indywidualnie z każdym stypendystą. Fundacja im. Roberta Boscha będzie pośredniczyła między kandydatami a instytucjami mogącymi ich gościć. Kandydaci mogą też wskazywać konkretne instytucje, w których chcieliby odbyć staż. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 7 listopada 2005 r.
Więcej informacji i formularze zgłoszeniowe na stronie Fundacji im. Roberta Boscha: http://www.bosch-stiftung.de/