728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Baza projektów środowiskowych

Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca I szczebla opracowało bazę projektów z sektora środowiska współfinansowanych z ISPY i Funduszu Spójności. Na mapie umieszczone są wszystkie projekty, które otrzymały decyzję o dofinansowaniu w latach 2000-2004. Wkrótce również na mapie mają się pojawić projekty, które otrzymają decyzję dofinansowania w roku 2005. Projekty można przeglądać według poszczególnych lat przyznania dotacji, według województw lub listy z projektami wodno-ściekowymi i dot. gospodarki odpadami. Po wyborze roku pokazują się projekty, które w danym roku otrzymały decyzję o dofinansowaniu. Jeśli zaś wybierze się województwo, pokazują się projekty realizowane na jego terenie. Po wyborze konkretnego punktu na mapie, przechodzi się do szczegółowych informacji o danym projekcie. Interaktywna mapa jest dostępna na stronie: http://www.mos.gov.pl/bpfs/mos_final

ikona