728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku - rok drugi

Uroczyste „Gaudeamus…” zabrzmiało 27 października 2005 r. w Akademii Morskiej inaugurując kolejny, drugi rok akademicki na Gdyńskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku. Śpiewał chór Akademi Morskiej pod dyrekcją Marcina Ciszewskiego, wykład inauguracyjny wygłosił prof. Tadeusz Stegner, a indeksy wręczał Prezydent Gdyni - Wojciech Szczurek.
Gdyński Uniwersytet Trzeciego Wieku liczy obecnie 1380 słuchaczy, którzy uczęszczają na różnorodne zajęcia i lektoraty do YMCA, uczą się na kursach komputerowych organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Liceum Jezuitów oraz w „szkołach otwartych”. Studenci korzystają też z programu „Artystyczna jesień” i nauki języka angielskiego, realizowanego przez Fundację „Senectus”.
Dużym powodzeniem cieszą się wykłady w Domu Rzemiosła
z dziedziny literatury, muzyki klasycznej, teatru, historii sztuki, dziejów Gdyni i Pomorza Gdańskiego, a także z prawa i psychologii, zorganizowane przez Centrum Aktywności Seniora – powstałą w maju br. jednostkę budżetową kierującą i koordynującą wszelkimi działaniami na rzecz gdyńskich seniorów.