Nocny Bieg Świętojański – zmiany w organizacji ruchu (21-22.06.2024)
728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Konkurs dla mediów

Ministerstwo Gospodarki i Pracy - Instytucja Zarządzająca Podstawami Wsparcia Wspólnoty - ogłosiło konkurs dla mediów na programy lub publikacje związane z wykorzystaniem w Polsce funduszy strukturalnych UE. Wnioski można składać do 30 listopada 2005 r.
Pod uwagę brane będą propozycje tekstów prasowych, audycji radiowych i programów telewizyjnych spełniające cele konkursu, będące nowym autorskim pomysłem lub kontynuacją już istniejących cykli. Programy i artykuły muszą się ukazać do 10 maja 2006 r. Do konkursu można zgłosić dowolną liczbę projektów.
Wnioskodawcami mogą być nadawcy, wydawcy i inne podmioty (z wyłączeniem stowarzyszeń i fundacji), które zgłaszanym programom lub artykułom zapewnią antenową emisję albo publikację, pozwalającą na dotarcie do wskazanych we wniosku grup odbiorców. Szczegóły w regulaminie konkursu na stronie: http://www.funduszeonline.pl/att/konkursy_ogloszenia/konkurs_media_regulamin0912.pdf

ikona