728 (337) 2005-10-27 - 2005-11-02

Na zdrowie

„Przychodnia – Orłowo” w Gdyni, ul. Wrocławska 54 zaprasza wszystkich pacjentów
w wieku 40-50 lat na bezpłatne, finansowane przez Gminę Gdynia, badania profilaktyczne
w zakresie wczesnego wykrywania jaskry .
Rejestracja telefoniczna godz. 9.00-18.00,
tel. 664-88-99
***
„Przychodnia - Orłowo” w Gdyni, ul. Wrocławska 54 zaprasza pacjentów palących papierosy
(i biernych palaczy) w wieku 40-65 lat na bezpłatne, finansowane przez NFZ badania czynności płuc.
Rejestracja telefoniczna w godz. 8.00-10.00 - 668-01-52 oraz w godz. 10.00-18.00 - 664-88-99.
***
Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna Nr 2 w Gdyni, ul. Opata Hackiego 13 zaprasza na konsultacje logopedyczne rodziców z dziećmi od urodzenia do 24 miesiąca życia. Celem konsultacji jest wczesne diagnozowanie dzieci pod kątem ich przyszłego rozwoju mowy. Poradnia prosi zainteresowanych o wcześniejszą rejestrację pod numerem 623- 31-39.
***
Polskie Towarzystwo Laryngektomowanych, Pomorski Oddział Rejonowy w Gdańsku informuje, że od początku 1992 roku powstał i aktywnie działa oddział gdański Towarzystwa, którego głównym celem jest pomoc wszystkim chorym, którzy w wyniku przeprowadzonej operacji utracili głos i dotknięci zostali innymi dolegliwościami utrudniającymi normalne życie. Dla członków Towarzystwa organizowane są między innymi obozy rehabilitacyjne oraz nauka mowy zastępczej i spotkania ze specjalistami. Oddział gdański ma kontakt z Europejską Konferencją Laryngektomowanych.
Wszystkich, którzy chcą wstąpić do PTL zapraszamy w każdy ostatni czwartek miesiąca o godz. 13.00 do Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. 3 Maja 27/31. Korespondencję prosimy kierować na adres: Erwin Orłowski, ul. Chałubińskiego 19 B/28, 80-807 Gdańsk.

ikona