730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Bariery ograniczające aktywność

W serwisie internetowym www.funduszestrukturalne.gov.pl opublikowany został raport ewaluacyjny pt.: „Bariery ograniczające aktywność organizacji pozarządowych w wykorzystywaniu środków Europejskiego Funduszu Społecznego”.
Badanie przeprowadzono na zlecenie Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty w Ministerstwie Gospodarki i Pracy.
Celem badania było przedstawienie poziomu aktywności organizacji pozarządowych w wykorzystaniu EFS oraz zidentyfikowanie głównych barier ograniczających organizacjom pozarządowym dostęp do środków z tego funduszu.
Raport dostępny jest na stronie: http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/Wiadomosci/EFS+SPO+RZL/

ikona