730 (339) 2005-11-09 - 2005-11-15

Karta i program współpracy Miasta z organizacjami pozarządowymi

Współpraca gdyńskiego samorządu z organizacjami pozarządowymi to ponad 10 lat wspólnej historii miasta oraz trzeciego sektora. Długofalowa strategia działań mająca na celu aktywizację społeczności lokalnej i rozwój społeczeństwa obywatelskiego od lat przynosi znakomite efekty, czego najlepszym dowodem jest stale rosnąca liczba organizacji, jak i suma realizowanych przez nie zadań.
Z prawdziwym entuzjazmem przyjmujemy aktywność naszych mieszkańców w sektorze organizacji pozarządowych i co roku dokładamy wszelkich starań, aby stworzone przez nas warunki pozwoliły im na jeszcze większe zaangażowanie i sprawność działania.
Pragniemy poinformować o podjęciu przez Radę Miasta dwóch niezwykle ważnych uchwał dotyczących współpracy Gdyni z organizacjami pozarządowymi.
1. Gdyńska Karta Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi (uchwała nr XXXIII/796/05 z 30 sierpnia br.). Dokument ten określa w dłuższej perspektywie cele, przedmiot i formy współpracy miasta z organizacjami. Stanowi „deklarację praw i obowiązków stron, będącą wyrazem wspólnej woli samorządu i organizacji do optymalnego jej ukształtowania”.
2. Program współpracy w 2006 roku Miasta Gdyni (uchwała nr XXXIII/797/05 z 30 sierpnia br.) z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Jest to roczny katalog zawierający priorytetowe obszary współpracy, tryb zlecania i realizacji zadań publicznych oraz zasady udziału organizacji pozarządowych w działaniach programowych samorządu.
Treść obu dokumentów dostępna jest w wersji elektronicznej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej portalu www.gdynia.pl Wersję drukowaną obu uchwał można otrzymać w siedzibie Biura Prezydenta – Gdyńskiego Centrum Organizacji Pozarządowych, przy ul. 3 Maja 27/31 w Gdyni.

Prezydent Miasta Gdyni,
Wojciech Szczurek

Pełnomocnik Prezydenta Miasta
ds. Organizacji Pozarządowych,
wiceprezydent Michał Guć

ikona