Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

731 (340) 2005-11-17 - 2005-11-23

Pomoc UE dla rybaków

Gdynia otrzymała kolejną dotację Unii Europejskiej, tym razem dofinansowanie na realizację projektu pn. “Modernizacja przystani rybackiej w Gdyni-Orłowie - I etap”. Jest to czwarty, po Trasie Kwiatkowskiego, ul. J. Wiśniewskiego i trolejbusach- projekt inwestycyjny finansowany z funduszy strukturalnych UE. Całkowity koszt realizacji zadania wyniesie 646 235 zł i zostanie w 100 proc. zrefundowany ze środków UE i budżetu krajowego. Celem projektu jest utrzymanie istniejącego od początku ubiegłego wieku tradycyjnego rybołówstwa przybrzeżnego w Gdyni-Orłowie.
W ramach projektu poprawiony zostanie m.in. wygląd zewnętrzny budynków. Modernizacja przystani w Gdyni-Orłowie przeprowadzona zostanie w I półroczu 2006 roku.