Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

Uwaga! Od soboty 24 października cała Polska staje się strefą czerwoną, będą również obowiązywać nowe zasady bezpieczeństwa. W przestrzeni publicznej zasłoń usta i nos.

731 (340) 2005-11-17 - 2005-11-23

Szkolenia dla przedsiębiorców

Urząd Miasta Gdyni organizuje – w ramach otwartego programu „Przedsiębiorcza Gdynia” – cykl bezpłatnych szkoleń przeznaczonych dla przedsiębiorców planujących ubiegać się o dotacje z programów przedakcesyjnych i funduszy strukturalnych Unii Europejskiej przewidzianych w latach 2005-2006. Uczestnictwo w szkoleniach jest całkowicie bezpłatne i nie wymaga wcześniejszej rejestracji, czy zapisów uczestników
W dniu 25 listopada 2005 r. w Urzędzie Miasta Gdyni odbędzie się szkolenie poświęcone tematyce dotacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.
Tematem spotkania będzie Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, Działanie 2.3 Wzrost konkurencyjności MSP poprzez inwestycje.
Na szkoleniu będą omawiane takie zagadnienia jak:
- typy projektów możliwych do realizacji w ramach działania 2.3,
- zasady kwalifikowalności kosztów,
- zasady przygotowania wniosku o dotację
i biznesplanu,
- praktyczne wskazówki przy wypełnianiu dokumentów aplikacyjnych,
- terminy i zasady składania wniosków.
Szkolenie poprowadzą specjaliści z Fundacji Gospodarczej w Gdyni.
Szkolenie odbędzie się w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni przy al. Marsz. Piłsudskiego 52/54, w sali 105 (I piętro).
Początek godz. 12.00.