732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Budżet 2006 do wglądu

Wydział Budżetu Urzędu Miasta informuje o wyłożeniu w bibliotece i w siedzibach rad dzielnic oraz zamieszczeniu na stronie internetowej Gdyni-projektu budżetu miasta Gdyni na 2006 rok - http://bip.miasto.gdynia.pl/strony/budzet/budzet.php?co=&id=8 Mieszkańcy mogą się zapoznać z kierunkami polityki społecznej i gospodarczej miasta oraz planowanym wykorzystaniem środków budżetowych.