732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Informator Europejski

Telepraca - program dla przedsiębiorców
Projekt "Telepraca. Ogólnopolski program promocji i szkoleń dla przedsiębiorców" realizowany jest na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Rozwój Zasobów ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem tego projektu jest zwiększenie wiedzy nt. telepracy, spopularyzowanie tej formy zatrudnienia (outsourcing pracowniczy) wśród przedsiębiorców i potencjalnych telepracowników oraz rozwinięcie rynku telepracy w Polsce. Autorzy projektu zakładają, że dzięki temu projektowi przedsiębiorcy uzyskają pomoc w tworzeniu tego modelu pracy na odległość, który jest bardzo popularną formą pracy w innych krajach i zachęcą się, by z niego korzystać. Projekt jest adresowany do przedsiębiorstw i ich pracowników oraz jednostek samorządu terytorialnego, a także organizacji przedsiębiorców i pracodawców oraz instytucji szkoleniowych. W ramach projektu odbędzie się szereg konferencji i szkoleń. Osoby, które zgłoszą się i zakwalifikują się do wzięcia udziału w projekcie, będą miały możliwość udziału w konferencjach dotyczących wdrażania telepracy jako nowej formy organizacji pracy. Uczestnikom zostaną przekazane m.in. metody analizy działalności przedsiębiorstw ze względu na możliwość zastosowania telepracy oraz doświadczenia zagraniczne z tego zakresu.
Konferencje odbędą się w 44 miastach wojewódzkich od kwietnia do czerwca 2006 r. Szczegółowe informacje o miejscu i dacie konferencji ukażą się w pierwszym kwartale przyszłego roku. Uzupełnieniem konferencji będą dwudniowe szkolenia. Będą one dotyczyć aspektów prawnych, organizacyjnych i rynkowych telepracy. Szkolenia odbędą się w 15 województwach w lipcu i sierpniu 2006 r. Szczegółowe informacje o miejscu i dacie szkoleń ukażą się w drugim kwartale przyszłego roku. Uczestnicy zarówno szkoleń jak i konferencji otrzymają praktyczne poradniki dotyczące stosowania telepracy.
Zainteresowani wzięciem udziału w projekcie mogą zgłosić uczestnictwo online: telepraca-efs@dga.pl poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie http://www.telepraca-efs.pl/ lub telefonicznie (061) 859 59 00 poprzez kontakt bezpośredni z Biurem Projektu: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., ul. Towarowa 35, 61-896 Poznań.
Projekt realizuje konsorcjum, w skład którego wchodzą: Doradztwo Gospodarcze DGA S.A., Frąckowiak i Wspólnicy - Konsulting Sp. z o.o., Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz PBS Spółka z o.o.

Brytyjski rząd przeciw wyzyskowi cudzoziemców
Rząd brytyjski nasilił działania przeciw pracodawcom i agencjom pośrednictwa pracy, próbującym wyzyskiwać Polaków i osoby innych narodowości, pracujące w Zjednoczonym Królestwie.
Planowane jest wprowadzenie przepisów, określających jako przestępstwo (zagrożone karą do dwóch lat pozbawienia wolności) przetrzymywanie bez ważnego powodu paszportów lub innych dokumentów tożsamości przez osoby nie będące ich właścicielami. W ten sposób uniemożliwi się pracodawcom szantażowanie wykorzystywanych pracowników i więzienie ich w miejscu pracy, poprzez przetrzymywanie dokumentów.
Instytucje rządowe powołane do kontrolowania rynku pracy, takie jak krajowi inspektorzy ds. płacy minimalnej, Urząd ds. Higieny i Bezpieczeństwa Pracy (Health and Safety Executive), a także mający wkrótce powstać Urząd ds. licencjonowania grupowego pośrednictwa pracy w rolnictwie i przy zbieraniu owoców morza oraz w związanym z tym przetwórstwie (Gangmaster Licensing Authority), podejmą działania zwalczające wykorzystywanie i złe traktowanie pracowników. Ponadto, brytyjski rząd podjął - wspólnie ze związkami zawodowymi - działania uświadamiające m.in. Polakom ich prawa i obowiązki po podjęciu pracy na Wyspach. Ambasada przypomina, że broszura w języku polskim, której wydanie sfinansował rząd Wielkiej Brytanii, dostępna jest pod adresem www.tuc.org.uk/international/tuc-8126-f0..cfm.

Na Białoruś z polisą ubezpieczenia medycznego
Każdy obywatel Polski chcący jechać na Białoruś, będzie musiał mieć polisę ubezpieczenia medycznego - poinformowało polskie MSZ.
Strona białoruska wprowadza bowiem z początkiem grudnia wymóg posiadania ważnego ubezpieczenia medycznego wydanego przez firmy upoważnione przez władze białoruskie do sprzedaży polis. Posiadanie takiego dokumentu będzie warunkiem uzyskania wizy wjazdowej. Zgodnie z informacją przekazaną MSZ przez ambasadę Białorusi w Warszawie, obywatele polscy występujący o wizy wielokrotne, mogą przedstawić polisę ubezpieczeniową ważną na pierwszy planowany okres pobytu. Ci, którzy wizę białoruską już mają lub uzyskają ją przed 1 grudnia, powinni przed planowanym wyjazdem wykupić ubezpieczenie, natomiast Polacy już tam przebywający powinni wykupić ubezpieczenie na miejscu. MSZ informuje też, że szczegółowych informacji w sprawie sieci punktów sprzedaży polis ubezpieczeniowych i ich cen udziela ambasada Białorusi w Warszawie oraz konsulaty: w Białymstoku, Gdańsku i w Białej Podlaskiej. Konsulat Generalny Republiki Białorusi ul. Jaśkowa Dolina 50, 80-251 Gdańsk, tel. 341 00 26.

Multimedialna pomoc dla firm
Informujemy, że Centrum EURO INFO w Gdańsku przy Stowarzyszeniu Wolna Przedsiębiorczość uruchomiło w Gdańsku "Multimedialną Czytelnię i Bezpłatną Księgarnię pomorskiego przedsiębiorcy", która powstała dzięki dofinansowaniu ze środków Unii Europejskiej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw. Można tu korzystać z posiadanych przez Stowarzyszenie publikacji o tematyce biznesowej oraz związanej z Unią Europejską. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z zasobów informacji dostępnych w sieci, w czym na bieżąco pomaga pracownik czytelni. Publikacje drukowane i płyty CD przeznaczone są do bezpłatnego rozdawania przedsiębiorcom. Przedsiębiorcy mogą wybrać i wziąć interesujące ich materiały. W ramach tej usługi pracownik czytelni wysyła również bezpłatne publikacje na zamówienie złożone przez przedsiębiorców mających siedzibę poza Trójmiastem. Więcej pod adresem www.swp.gda.pl w dziale Czytelnia i Księgarnia.

Domena europejska
Pierwszy etap rejestracji nazw internetowych w domenie europejskiej EU rozpocznie się 7 grudnia. Domena internetowa, to adres umożliwiający identyfikację w internecie strony lub zakładanie kont pocztowych. Rozróżnia się domeny globalne, np. .org, .com, .net i domeny narodowe jak .pl, .de, .uk.
Na początek swoje nazwy będą mogły zarejestrować jedynie instytucje publiczne (m.in. organy władzy publicznej, instytucje kultury, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły wyższe, zakłady opieki zdrowotnej, ZUS, PAN, kościoły, organizacje międzynarodowe) oraz firmy posiadające zastrzeżony znak towarowy.
W kolejnym etapie, który rozpocznie się 7 kwietnia przyszłego roku, prawo do rejestracji nazw internetowych w domenie .eu będą mieli, na zasadzie pierwszeństwa, wszyscy użytkownicy internetu.
Komisja Europejska wierzy, że domena .eu, która bez wątpienia przyczyni się do rozwoju e-handlu, to również element europejskiej tożsamości, a także instrument międzynarodowej promocji Europy.
Nadzór nad systemem rejestracji domen .EU prowadzi konsorcjum EURid (The European Registry of Internet Domain Names). Za rejestrację domeny europejskiej w poszczególnych krajach odpowiadać będą instytucje, które akredytować będzie EURid. W Polsce jedną z takich instytucji będzie NASK, która od lat zajmuje się rejestracją nazw internetowych w domenie .pl. NASK rozpoczął już wstępną rezerwację nazw w domenie europejskiej. Szczegóły można znaleźć na stronie http://www.DNS.pl

Dziennikarz – wolontariusz
Masz 15 - 20 lat i lubisz pisać? Zostań korespondentem Youthink. Europejski Portal Młodzieżowy http://europa.eu.int/youth/index_pl.html poszukuje dziennikarzy wolontariuszy. Twoim zadaniem będzie napisanie co miesiąc reportażu lub eseju (300 słów) na wybrany temat (niektóre zagadnienia to: edukacja, zatrudnienie, ekologia, aids, urbanizacja, konflikt, niepełnosprawność, umorzenie długów i inne). Możesz napisać opinię lub przeprowadzić wywiad z rówieśnikami. Zdobędziesz doświadczenie dziennikarskie a twoje prace będą opublikowane.
Informacja o zasadach, na których można uczestniczyć w wolontariacie znajduje się na stronie: http://youthink.worldbank.org/getinvolved/index.php
Natomiast spis zagadnień, o których można pisać znajduje się na stronie: http://youthink.worldbank.org/issues/

Oferty stypendialne do krajów UE i nie tylko
Na stronie http://www.buwiwm.edu.pl/wym/intro.htm Biura Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej pojawiły się oferty stypendialne na kolejny rok do wielu krajów. Zachęcamy do przejrzenia ofert z Francji, Holandii, Izraela, Japonii, Norwegii.