732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

Jubileusz chóru

25 listopada 2005 r. w Parafii Matki Boskiej Bolesnej w Gdyni - Orłowie odbędzie się Jubileusz 60-lecia chóru „Stella Maris”. Obchody rozpoczną się mszą św. o godz.18.00, a po mszy organizatorzy zapraszają na koncert chóru.