732 (341) 2005-11-24 - 2005-11-30

X lat TBS w Polsce

W dniach 17-18 listopada br. Gdynia była gospodarzem jubileuszowej konferencji Towarzystw Budownictwa Społecznego, w związku z 10-leciemTBS w Polsce. Konferencja ta odbyła się właśnie w Gdyni, gdzie dorobek w budownictwie TBS-owskim jest szczególnie duży. Tematem wiodącym spotkania była "Rola towarzystw budownictwa społecznego w polskim systemie budownictwa mieszkaniowego". Organizatorami Konferencji była Polska Izba Gospodarcza TBS, Bank Gospodarstwa Krajowego i Miasto Gdynia. Podczas Konferencji wręczono odznaczenia państwowe, a także zaprezentowano dorobek TBS. W kolejnym wydaniu „Ratusza” zamieścimy wywiad z wiceprezydentem Gdyni B. Stasiakiem nt. dorobku TBS-Czynszówka.