733 (342) 2005-12-01 - 2005-12-07

Komunikat

W związku z planowanym remontem (styczeń 2006) ul. Świętojańskiej na odcinku od ul. 10 lutego do ul. Jana z Kolna – Wydział Dróg UM Gdyni prosi właścicieli o wykonanie zabezpieczeń budynków (np.izolacji fundamentów, uzbrojenia) w czasie trwania robót drogowych – w uzgodnieniu z wykonawcą. Po zakończeniu remontu ul. Świętojańskiej – nie wyrazimy zgody na wykonanie prac, które wymagać będą rozbiórki nawierzchni (chodników i jezdni). Ponadto informujemy, że wykonawcę robót drogowych podamy w „Ratuszu”– niezwłocznie po zakończeniu procedury przetargowej.