733 (342) 2005-12-01 - 2005-12-07

Medale dla małżeństw

W piątek, 25 listopada i w środę 30 listopada br. w Urzędzie Stanu Cywilnego w Gdyni Prezydent Wojciech Szczurek wręczył 32 gdyńskim parom medale za długoletnie pożycie małżeńskie.
Wyróżnienia otrzymali:
1. Agnieszce i Antoniemu Steinke, 2. Halinie i Antoniemu Walder, 3. Jadwidze i Henrykowi Nowak, 4. Aleksandrze i Romanowi Ptak, 5. Teresie i Józefowi Klein, 6. Bronisławie i Edwardowi Nowak, 7. Jadwidze i Alojzemu Jaszczyk, 8. Teresie i Janowi Siewert, 9. Ingeborg i Marianowi Dobrzyńskim, 10. Ewie i Zdzisławowi Ślusarczyk, 11. Halinie i Bogusławowi Kurkowskim, 12. Krystynie i Witoldowi Pogorzelskim, 13. Katarzynie i Zenonowi Stawiarskim, 14. Krystynie i Czesławowi Janczak, 15 Lili i Janowi Białomyzy, 16. Helenie i Edmundowi Pabisiak.
30 listopada 2005 r.: 1. Pokusa Marian i Teresa, 2.Miernicki Ryszard i Eliza, 3.Ciszewski Mirosław i Janina, 4.Kitowski Tadeuszi Elżbieta, 5.Ciapalski Fryderyk i Helena, 6.Dietrych Tadeusz i Ludwika, 7.Bultrowicz Mieczysław i Halina, 8.Dankowski Jerzy i Irena, 9.Siekierscy Konstanty i Wanda, 10. Pohnke Stefan i Krystyna, 11.Mordako Janusz i Zofia, 12.Laskowski Bolesław i Gertruda, 13.Dobrowolski Eugeniusz i Stefania, 14.Chmielewski Jan i Edyta, 15.Piórkowski Antoni i Gertruda, 16.Stanulewicz Zygmunt i Zofia.
Jubilaci otrzymali od miasta albumy, medale i kwiaty.

ikona