734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Komunikat

Zarząd Cmentarzy Komunalnych w Gdyni informuje o konieczności oznakowania pustych grobów murowanych (grobowców) oraz miejsc rezerwowych pod groby ziemne i murowane, tabliczkami zawierającymi numer miejsca oraz inicjały jego dysponenta. Oznakowanie należy wykonać w sposób ustalony z ZCK. Brak oznakowania może spowodować przypadkowe zajęcie miejsc przez osoby nieuprawnione.
Koszty oznakowania pokrywa ZCK

ikona