734 (343) 2005-12-08 - 2005-12-14

Najlepsi humaniści

3 grudnia w Zespole Szkół nr 10 w Gdyni odbyły się już piąte wojewódzkie eliminacje Konkursu Humanistycznego. W tym roku przebiegały pod hasłem „W kręgu kultury oświecenia”. Do zmagań przystąpiło 13 trzyosobowych zespołów m.in. ze Sztumu, Kolbud, Rumi i Gdyni. W roku małego jubileuszu przyznano 5 nagród najlepszym zespołom gimnazjalistów, którymi okazali się uczniowie z Gimnazjum nr 1w Gdyni – I miejsce, Gimnazjum nr 15 w Gdyni – II , Gimnazjum nr 9 w Gdyni – III , Gimnazjum nr 1 w Sztumie – IV , Gimnazjum nr 23 w Gdyni – V miejsce. Nagrody ufundowane przez UM Gdynia wręczała Prezydent E. Łowkiel. Organizatorzy serdecznie dziękują fundatorom, uczestnikom konkursu i ich opiekunom.