736 (345) 2005-12-21 - 2005-12-27

Nagroda dla Eko Doliny

Komitet monitorujący strategię wykorzystywania Funduszy Spójności - agenda Unii Europejskiej, wyróżnił Eko Dolinę Sp. z o.o. w Łężycach przyznaniem 57 tys. Euro na cele inwestycyjne.
Przekazanie tej kwoty było możliwe zgodnie z procedurami obowiązującymi w ramach funduszu UE, wspierającego inwestycje pro ekologiczne. Pieniądze zgromadzone na rachunku narodowego funduszu unijnych środków pomocowych mogą generować odsetki stanowiące zysk, dzielony zgodnie ze stopniem realizacji konkretnych projektów współfinansowanych przez UE. Eko Dolina jest jednym z nielicznych beneficjentów, funduszy europejskich przeznaczonych na niwelowanie różnic cywilizacyjnych pomiędzy stowarzyszonymi państwami, którzy w pełni wykorzystują możliwość realizacji inwestycji przy pomocy środków unijnych.
Właścicielami Eko Doliny są gminy Gdynia, Sopot, Wejherowo, Reda, Rumia, Kosakowo oraz KZG „ Dolina Redy i Chylonki”, dlatego cieszy każda inicjatywa odciążająca budżety gminne a przeznaczona na realizację inwestycji służącej całej społeczności lokalnej.